Ho’onani I Ka Makua Mau

Hoʻonani i ka Makua mau,
Ke Keiki me ka ʻUhane nō,
Ke Akua mau hoʻomaikaʻi pū,
Ko kēia ao, ko kēlā ao. ʻĀmene.

Praise God from whom all blessing flow,
Praise Him all creatures here below,
Praise Him above ye heavenly host,
Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.

2018-06-08T10:51:28-10:00