Ha`a Nā Kai `Ewalu

By Keli`i Taua

Intro: Nā Kai ‘Ewalu Pa
`Alenuihāhā `Alalākeiki Kū
Kealaikahiki
`Alenuihāhā `Alalākeiki Kū
Kealaikahiki
Pailolo Kaiwi `Au`au Kū Kū
Kealaikahiki
Pailolo Kaiwi `Au`au Kū Kū
Kealaikahiki
Kalohi Ka`ie`iewaho Kaulakahi Kū
Kealaikahiki
Kalohi Ka`ie`iewaho Kaulakahi Kū
Kealaikahiki
Ending: He inoa no Nā Kai ‘Ewalu

2018-06-08T10:52:38-10:00